"One dobre svako voli ko svijetom ovim hodi.
Zavoliš li one loše, to nagradi će da te vodi."

Sufizam 2015/09/17

Sufizam

Cilj bloga je da pruži što više informacija o sufizmu generalno, a pogotovo ovde kod nas u Bosni i Hercegovini. InšAllah, koliko mi se dopusti toliko će i biti.

17.09.2015.

Sjećanje na Allaha

Prije nego počnemo citirati ajete, hadise, pojedine stihove i izreke vezane za zikr, želimo da vam ukratko objasnimo šta je zikr, kakva je njegova vrijednost i koji je najbolji zikr.
Zikr je spominjanje (veličanje) Allaha džellešanuhu u čemu se duša i srce čovjeka smiruje i nalazi utjehu, što je duši i srcu potrebno. To iz razloga što razni dodiri s ovim materijalnim svijetom opterećuje dušu i srce, a da bi čovjek i njih zadovoljio, treba da zikr čini. Ova vrijednost zikra istaknuta je u Kur'anu ajetom:
"Zaista namaz sprečava čovjeka od zabranjenog. A zikr (spominjanje Allaha) je najveći vid ibadeta."
Ovdje se spominje riječ zikr, ta riječ se odnosi na namaz, a namaz je jedna vrsta zikra. Sjetimo se sufijskih redova i njihovih predstavnika i sljedbenika koji su svoj život usmjerili ka zikru, bogobojaznosti i pobožnosti da bi se što više približili Allahu džellešanuhu i da bi ga što bolje upoznali i osjetili. Mnogi su osjetivši slast zikra i ljubav prema Allahu džellešanuhu ostavili ovosvjetske i materijalne užitke pa čak carske i kraljevske položaje, da bi svu svoju snagu posvetili zikru, i cilju da spoznamo Allaha džellešanuhu.

AJETI O ZIKRU

U Kur'anu ima oko 245 ajeta koji govore o zikru, a mi smo ovom prilikom za vas izdvojili sljedeće:
"Pravovjerni, često spominjite Allaha i veličajte Ga jutrom i večerom. On je Onaj što nam daje milost i Njegovi meleki (se mole za vas) da vas izvedu iz tmine na svjetlo. I On je milostiv prema pravovjernicima." (833:41-43)
"Mi smo Kur'an učinili lahkim za zikr. Pa imali iko ko će pouku primiti." (54:17)
"Mi smo vam objavili Knjigu u kojoj je vaš zikr, zar ne shvaćate." (21:10)
"Mnogo spominjite Allaha, ne bi li ste se spasili." (62:10) "Spominjite Allaha onako kako vas je On naučio onome što vi niste znali." (2:239)
"Slavi zahvalom svoga Gospodara prije izlaska sunca, i prije nejgova zalaska i u noćnim časovima. Slavi (Allaha) i na krajevima dana, možda ćeš ti biti zadovoljan." (20:105)
"U domovima u kojima je Allah naredio da se spominje i uzdiže Njegovo ime. U njima zikr da čine jutrom i večerom." (24:36)
"Sjećajte se vi Mene i Ja ću se vas sjećati, zahvaljujte Mi na blagodatima Mojim i nemojte Mi nezahvalni biti." (2:152)
"I spomeni ime tvoga Gospodara i Njemu se potpuno posveti." (73:8)
"Oni koji spominju Allaha stojeći, sjedeći i na njihovim stranama." (3:191)
"Oni što vjeruju radosni su i smirena srca njihova kada spominju Allaha. Dobro znaj! Spominjanjem Allaha srce se razveseli." (13:30)
"Njega slavi sedam nebesa i zemalja i oni koji su na njima, nema ničega da Ga slavi, zahvaljujući Mu, ali vi ne razumijete njihovo slavljenje. Zaista je On blag i oprašta." (17:44)
"A ko okrene glavu od sjećanja na Mene, taj će jadnim, mučnim životom živjeti, a na Sudnjem danu ćemo ga oživjeti kao slijepca." (2:124)
"Allahu pripada najveći zikr." (29:45)


Hazreti Ibn Abbas, radijallahu anhu, tumačeći ovaj posljednji ajet kaže: "Taj zikr ima dva lica - jedno je lice kad Allah spomene vas; veće je nego kad vi Njega spomenete, a drugo lice je, kada vi Njega (Allaha) spomenete, a spominjanje Allaha je veće od svakog ibadeta izvan zikra."

HADISI O ZIKRU

*Primjer onoga koji zikr čini svoga Gospodara i onoga koji ga zikr ne čini je kao primjer živog i mrtvog. (Buhari)

*Allahov Poslanik zikr činjaše Allahu u svakoj prilici i zgodi. (Muslim)

*Kada se čovjek u noći probudi i ženu probudi da klanjaju po dva rekata (nafile), tada su upisani u one koji puno Allahu zikr čine. (Prenosi: Habban od Ebi Seida)

*Zikr je lijek srca. (Prenosi: Dejlemi od Enesa)

*Abdullah ibn Busr, radijallahu anhu, pitao je Allahovog Poslanika: "O Allahov Poslaniče! Zaista je meni mnogo islamskih propisa, pa mi nešto kaži da budem osobito uporan u njima." Pejgamber reče: "Da ti jezik bude stalno mokar od zikra!" (Tirmizi)

*Ne sjedne nijedan skup da spominje Allaha a da ih ne okruže meleki i ne prekrije rahmet i mir duševni od Uzvišenog Allaha. (Muslim)

*Hoćete li da vas obavijestim o najboljim vašim djelima i šta je najčišće kod vašeg Gospodara i što je najviše od vaših deredža i što je bolje od imetka i zlata, što vam je bolje od toga kada vi udarate vaše neprijatelje po njihovim vratovima i kada oni udaraju po vašim vratovima. Šta je to, ja Resulallah?, upitaše prisutni. Poslanik reče: "Trajno spominjanje Allaha!" (Tirmizi)

*Poslanik kaže: "Allah će, onoga dana kada ne bude drugog hlada osim Njegovog, uvesti u hlad sedmoricu, a jedan od tih je čovjek koji spominje Allaha sam a pokvašene mu oči od straha prema Allahu džellešanuhu. (Šejhani)

*Kada Mene moj rob spomene u sebi, i Ja njega spomenem u sebi, a kada Me spomene u skupini, Ja njega spomenem u boljoj skupini od njegove, a kada Mi se približi pedalj, Ja se njemu približim aršin, a kada se on Meni približi aršin, Ja njemu hvat, a kada On meni ide, Ja njemu žurim. (Tirmizi)

*Zaista Allah ima meleke koji putuju po zemlji, koji su veći od onih koji pišu djela, i kada dođu u jednu skupinu gdje se spominje Allahovo ime, viknu: "Dođite vašem traženju i odazovu se, pa ih zaokruže nebesa, našto im Uzvišeni Allah rekne: "Na čemu ste ih zatekli i ostavili, šta rade?" Meleki odgovoriše: "Hvale Tebe, tespih Tebe čine." "Jesu li Me vidjeli?" "Da su Te vidjeli, još bi Te žešće veličali, hvalili Te i priznavali." "Od čega se oni utječu?" "Od vatre." "Jesu li je vidjeli?" "Ne." "A kako b ida su je vidjeli?" "Da su je vidjeli još bi žešće bježali od nje." "Koju stvar oni traže?" "Džennet." ""Jesu li ga vidjeli?" "Ne, da su ga vidjeli još bi žešće za njim žudjeli." "Ja vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio." "Bijaše među njima jedan kome sve ovo ne bijaše cilj, nego je došao zbog neke svoje potrebe." "Oni su jedan narod i neću im ni jednog njihovog susjeda unesrećiti." (Buhari i Muslim)

*Onaj koji zikr čini Allahu među džahilima, neznalicama, živim mrtvacima je primjer ratnika među onima koji bježe. (Gazali)

*Poslanik reče, nema nijednog djela sina Ademovog, da sprečava od Allahovog azaba kao što je zikrullah, našto ashabi upitaše - Zar ni džihad na Alalhovom putu? - Ni džihad na Allahovom putu, odgovori Poslanik. (Gazali)

*Ko želi da se razrahati u džennetskim baščama neka mnogo zikr čini. (Gazali)

*Pitali su Allahovog Poslanika, koja su djela najbolja? Da umreš, a tvoj jezik da bude pokvašen sjećanjem na Allaha! (Gazali)

*Ja sam susjed onome ko Me zikr čini. (Kudsi, Gazali)

*Najvrijedniji zikr je LA ILAHE ILLALLAH. (Tirmizi)

*Ko rekne-Subhanallahi ve bihamdihi, zadesiće mu se jedna hurma u džennetu. (Tirmizi)


STIHOVI I POJEDINE IZREKE O ZIKRU

Aškom srce napuni,
Allah, Allah sve zbori,
Svog Allaha spominji,
Ah, sve čini, Avdija!
Murad-beg Čengić


Zikr Allahu puno čini,
Za zikrom misao podaj.
Sirrija

Slušaj šta je emrullah
Pino čini zikrullah
Svijem srcem: ja Allah!
La illahe ilellah.
Sirrija

U Kur'anu u Kitabu rečeno
Nek' je srce zikrullahom pečeno.
Ilhamija

Veliki poznavalac zikra i tesawufa Gazali za zikr kaže: Treba sjesti na jedno usamljeno mejsto i zatvoriti put čulima, a otvoriti svoje unutarnje oko i svoj sluh i usmjeriti se svijetu meleka i trajno govoriti: Allah! Allah! Allah! svojim srcem, a ne jezikom, sve dotle dok se ne zaboravi na samoga sebe i na svaku stvar od svijeta te ostati da se vidi drugo osim Allaha, Slavljenog i Uzvišenog. Zikr je uslov za pravilno razmišljanje. Zikr je svjetlo razuma, a razum je bez svjetla slijep. Što više Allaha spominješ, više ti svijetli. Ko Ga ne spominje i ne sjeća Ga se, taje luta i ne zna da je zalutao. Iz navedenog se može zaključiti da tebamo samo Allaha džellešanuhu zikr činiti, što čini čitav kosmos i sve je stvoreno da Allaha zikr čini. Zikrom se smiruje srce i priprema za životne nedaće, a to je važno za svakog čovjeka. Sjećati se i zikr činiti Allahu džellešanuhu treba u svakoj prilici i vremenu tj. kad je čovjek bolestan ili zdrav, na putovanju ili kad sjedi, na moru ili kopnu, bogat ili siromah, danju i noću, javno i tajno. Sjetimo se samo toga da nas je Allah stvorio dao nam život na zemlji i dao nam organe da se njima lsužimo, pa kako onda da Ga zikr ne činimo i da Mu ne budemo zahvalni robovi. I zato veličajmo Ga a veličajući Ga, On će nam dati rahmet i uputu na ovom i budućem svijetu.

Sufizam
<< 09/2015 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930