"One dobre svako voli ko svijetom ovim hodi.
Zavoliš li one loše, to nagradi će da te vodi."

PROLJEĆE JE U NAMA... - Sufizam

Sufizam

Cilj bloga je da pruži što više informacija o sufizmu generalno, a pogotovo ovde kod nas u Bosni i Hercegovini. InšAllah, koliko mi se dopusti toliko će i biti.

28.03.2016.

PROLJEĆE JE U NAMA...

 Bismillāhi r-raḥmāni r-raḥīm

Esalatu ve selamu ala seyidina ve nebijina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi edžme'in.

Svaka hvala i pohvala pripadaju Uzvišenom Allahu dž.š. i neka su nebrojeni salavati i selami na najodabranijem Allahovom dž.š. stvorenju hazreti pejgamberu a.s.v.s na njegovu časnu porodicu, čestitie ashabe, svim šehidima i svim vjernicima do sudnjega dana.

Drago mi je što sam večeras ovde sa vama, zahvaljujem se našm domaćinu šejhu i njegovoj hanumi koji su nas pozvali da dođemo i zaista smo se drage volje odazvali, a da Allah dž.š. nagradi i mog ahbaba hadžiju i njegovu hanumu koji su nas dovezli. On nam je bio šejh u putu, znaš pošto je volan bio kod njega, on je onda i šejh, pa sad kako on bude vozio tako nam je, ako bude vozio  kako treba mi ćemo doći gdje treba, ako ne bude vozio kako treba doćemo dokle dođemo.

Kad treba govoriti, treba se dobro spremiti. Inače ja se za svaku džumu dobro spremam, jer kod mene je džuma 7-10 minuta, i da bi mogao reći hutbu u to vrijeme moram se jako dobro spremiti. A u tekijama je jako teško govoriti jer su tu ljudi od ehla, to su ljudi koji stalno uče, to su ljudi koji slušaju pred šejhovima i svaki šejh ima svoj jedan način podučavanja. Šta god da vam kažem neću vam ništa plaho novo reći, ali eto što se ono kaže radi bereketa, ne mog, nego zato što je šejh rekao da nešto kažem, a moje je da poslušam.

Treba poštovati ajete (znakove), kad god nešto radiš ili pođeš uraditi prati ajete. Allah dž.š. nikada svoga roba ne ostavlja bez ajeta, to je 100% tačno. Kada odlučiš i hoćeš negdje da ideš, i ako vidiš slučajno prolazi neko i kaže svome djetetu, stani. Nemoj ići tamo, bez obzira šta si na nijetio tebi je to Gospodar posalo išaret, samo moraš pratiti. Recimo kako će čovjek pratiti. Evo da odmah kažemo, da bi čovjek mogao pratiti išarete, mora biti puno u zikrullahu, da bi čovjek mogao pratiti išarete mora biti u zikullahu. Jer tada je čovjek u vezi sa Allahom dž.š.. Kad smo mi došli ovde kod šejha, kad smo izlazili on nama daje  pozivnice, za mevlud povodom sultan nevruza. Daje nam naznaku da dolazi proljeće. Vidite sada proljeće, kada doalzi proljeće šta se mora raditi? Mora se obrađivati zemlja. E, ja neću pričati o obrađivanju zemlje, jer nisam ja za to sposoban, a ono gdje ja nisam sposoban ja o tome ne pričam.

Allah dž.š o tom proljeću kaže ovako: „Ve ajetul lehumul erdul mejteh...“, Vama je ajet mrtva zemlja... Pošto ja ne znam zemljoradnju ja ću govoriti o čovjeku, čovjek je braćo mrtva zemlja, to dobro zapamtite. Kur'an je mudžiza do sudnjega dana, ovo što su neki Kur'an minimizirali, što su ga skroz nekako stjesnili, to nije Kur'an. Ibni Kesir, ovo što su ga, neću reći osunetili, sunnet je uredu, kad nešto osunetiš to je uredu. Ovi što su ga unakazili ovo nije ibni Kesir. U ibni Kesiru imaju tako jake sufijske predaje, kad kažem sufijske mislim to su islamske predaje koje se tiču vjerovanje i koje su odbrana na pitanja „Gdje je Allah?“- na primjer. Toliko su to jake teme, a kamoli u nekom drugom tefsiru Ruhul Bejanu, koji se bavi unutrašnjosti itd. Mi smo ta mrtva zemlja. Kada je Allah dž.š. stvorio čovjka, On ga je od zemlje stvorio. Neko je od crnice neko od crvenice, neko je umješano, kako je ko od koje zemlje takav je čovjek. Kulun amenu šakileti – i svako radi prema svome šeklu, ne more drukčije, nemoj ga mijenjati, kad vidiš nešto. Samo ga malo teši, nekoga možeš bradvinom, a nekoga ne može ni bradvin, mola polahko sjekirica, inače će puknuti, nije uredu to. E tako onoga koliko možeš treba ga tako terbijetiti. Pošto dolazi proljeće šta se radi. Tad treba da se polahko obrađuje zemlja. Šta kaže Allah dž.š. dalje u ajetu: „ ah jejna ha.. „ - Mi je  oživljavamo. Kad Allah dž.š. oživljava Zemlju? Oživljava je u proljeće. Kad Allah dž.š. oživljava čovjeka? Kad mu dadne uputu. Kad će čovjek dobiti uputu? Ako misli da će sam dobiti uputu odmah je pogriješio. Eno gledaj levhe na zidu, „Ko nema šejha, šejh mu je šejtan.“. A kako mi oživljavamo njega –čovjeka Allah dž.š. to kaže u Kur'anu, samo što mi kad to prevodimo nako pređemo preko toga. Mejehdilahu fehuvel muhdet – Koga Allah uputi on je upućen, ve me judlil felen  tedžidelehu velijjen mmuršida [Al-Kehf-17 ajet]. – A koga Allah dž.š ostavi u zabludi, koga ostavi da bude ta zemlja, nikad mu neće  dati velije, neće mu dati zaštitnika, neće mu dati muršida koji će ga uputiti na pravi put, nikad! To znači onaj ko nema muršida on ne može oživiti. Zašto? Da bi zemlja oživjela ona mora imati nekoga ko će igrati oko nje, da bi čovjek oživio on mora  imati  osobu koja će igrati oko njega i pripremiti ga, mora ga pripemiti. Kako ide pripremanje? Ne ide to odmah naglo, ide polahko. Prvo čovjek mora da poore zemlju pa nakon toga se pođubri malo itd. Pa se sadi dok ne nikne nešto. Tako šejh radi, po onome kakav je njegov murid, on (šejh) mu daje zikrove. Pa mu kaže šejh, vidi da mu je malo zamrlo srce, treba ga oživiti, i kaže mu sine tvoj vird je npr. samo ujutro 40 puta reci Ya Hajju, Ya Kajjumu, Laillahe illa ente. Ali šejh efendija ja mogu više, nemoj više bolana i nikada ne traži više. Kad budeš tražio više dobićeš po nosu 100%, budi svjestan toga. Ovo da znate 40 puta i to reci Ya Rabbi da mi je izdržati na tome. Kad šejh vidi to, onda ti kaže ako hoćeš da voliš Allaha dž.š. više uči Ajetul Kursija i salavta -  pa da te hazreti Pejgamber voli i ti njega. Šejh te polako priprema, polako oživljava šejh tog svog murida, dok ne dođe da mu murid dadne bejat. Onda mu dadne posebne virdove. Šta je braćo vird? Virde je u doslovnom prevodu pojilište, bukvalan prevod virda znači pojilište. Kuda se čovjek poji, mjesto sa kojeg se čovjek poji. Mjesto ili hrana sčim se čovjek poji. Onda ti šejh daje nešto sa čime će te napojiti. Zašto!? Pa, Ah jejna ha...., pa da bi te oživio. On ti daje, nemoj ti sebi uzimati.

U kitabu, Terbiju Salihini fi gurubi vel mej šajihin, tu sam pročitao nešto i jako sam se prepao. Kaže tamo u kitabu, kad bi svu noć učio i ibadetio, ne znam šta da radiš, svu noć da ibadetiš, a šejh ti je rekao da učiš 10 salavata samo, vrijednije ti je to da proučiš 10 salavata koje ti je šejh rekao, nego da si svu noć u ibadetu. Znate zašto? Ja nisam mogao to odgonetnuti. Nije mi jasno znaš. Razumio sam i ja sam vjerovao da je to tako. Kaže šejhul Ekber k.s. ko dadne sebi te virdove, van šejhovih virdova, možeš ti učiti i ibadetiti i pored toga, da neko ne misli sad, da ništa ne moraš, nisam na to mislio. Nego nama se osladi, pa kaže šejh rekao de malo prouči, 100 puta Lailahe ilallah, 100 puta Allah, i čovjek ono krene da razmišlja joj nešto mi se uči Kur'an. Pa to te šejtan tjera ba, bez obzira što je to Kur'an, samo da ostaviš vird. Kaže šejhul Ekber k.s.: Kad bi vi sebi dali takve virdove, da su teški ko brdo to vam je od nefsa. Kad bi vi sebi uzeli takve obaveze da ih imaš ko brdo, a nisi dobio izuna, to ti je od nefsa, to ti je da se ti pofališ. Zato braćo, ovo ja sa vama ahbabski razgovaram, vi to znate već.

Kako kaže  Pejgamber a.s.v.s.: Dunjaluk je proklet, i prokleto je sve što je na njemu, osim zikrullaha, osim dobrih dijela (činjenja hajrata), alima i mutealima. Gledajte sad, kad smo rekli kad ga šejh oživi, kad murida jednog oživi, šta se dešava sa muridom? Evo par hadisa o zikru ću vam citirati:

Kad se grupa ljudi sastane, na neko mjesto da čine zikr, samo radi Allahovog zadovoljstava, ni radi čeg drugog, melek sa nebesa im poviče, o ljudi vaši grijesi su oprošteni i zamjenjeni su sevapima.

Kad god se sastene skup, vidite ima četvrtak i nedelja, griješi se preko hefte, ali Gospodar ne dozvoljava da njegov rob ode u džehennem. Nećemo mi ako Bog da u džehennem, mi ćemo u džennet, to zapamtite, ja sam toliko ubjeđen u to da bi me trebalo uvjeriti da nećemo u džennet.

Nijedno dijelo nije toliko efikasno u zaštiti od kaburske patnje kao zikr.

Na sudnjem danu, doći će ljudi, lica koja će im biti blještava od nura –svijetlosti, sjediće na minberima, koji su od bisera ili dragulja, zavidiće im poslanici, pa će pitati ko su ti? To su oni koji su dolazili, iz raznih mjesta, iz različitih porodica na halka-i zikr.

Kad ovo kažemo zaviditi, ne misli se zaviditi u negativnom, ovo je u pozitivnom smislu. Ovo je znak koliko trebamo više svoga Gospodara veličati.

Pitali su Poslanika a.s.v.s. šta je nagrada na prisustvovanu halkama zikra, odgovori je nagrada za to je džennet.

U jednoj drugoj verziji stoji: Činite zikir toliko da se u zikru tresete.

Činite tako zikir da munafici (licemjeri) misle da vi folirate.

Vidite ovih hadisa Allahovog poslanika s.a.v.s. o zikru, nisu samo hadisi u Buhariju i Muslimu, nisu braćo. Imama Teberani je bio hafiz hadisa, imam Ahmed ibn Hanbel hafiz hadisa. E braćo, Ah jejna ha..., kad oživimo, mi ga oživljavamo, ve ahredžna minha haben fe men minha yevme kulub, tad se iz tog murida vade plodovi, ne iz šejha, šejh je njega doradio, naštimao ga je šejh, uriktao ga je šejh, spremio ga je ko mladu. Tada Allah dž.š. daje da se vade iz njega  plodovi, sija taj murid plodovima, on sija i ljudi jedu te plodove. Šta ljudi jedu? Jedu uputu od njega, kako? Murid čovjek, čovjek koji je živ sa zikrom, dovoljno je da prođe. Čovjek koji je živ sa zikrom dovoljno je da živi u tom mjestu, da Allah čuva to mjesto. Jedan čovjek, nek znate da je poslanik a.s.v.s. rekao u hadisu: Kad se izgubite negdje u pustinji kad imate problema, recite Ja ridžallah, - o Allahovi robovi, pomozite mi. Ovo se navodi u hadisu hazreti Pejgambera, nisam ja to rekao. Ahmed ibn Hanbel navodi: Allah dž.š. kaže ima svoje robove njih je uvjek 40, preko njih Allah dž.š. šalje kišu i berekte itd., ali oni za sebe ne mogu učiti dovu. Ne može reći ya Rabbi ti uputi moje dijete, a njegove su dove kabul.

Allah mi je svjedok, nije to lijepo govoriti, ali družio sam se sa takvim čovjekom u Siriji to je šejh Lutvi. To je jedan antika. Spomenuću ga radi bereketa, Allah mi je svjedok nije to što sam ga ja upoznao. Meni su rekil da ima džamija zikra gdje se poslje džume uči zikr, kod emevijske džamije. Hvala Allahu da sam se sjetio toga sada. Ja sam je tražio, nisam mogao naći, drugi petak ja opet odem i nađem ja, ovako se sjedilo ko u halki i učili su se gazeli, kao kod nas kaside, ono polahko dok ne krene zikr. Ja sam sjeo ono turski, kad ono neko ide od tamo, i ima ko kod nas  one debele pape, ali na velikom prstu poderane ovako ispao prst. Ja nako on gledam i vidim ide čovjek polako, ja polako dižem glavu da pogledam, vidim daje ljudima da piju vodu. Toči vodu iz one posude gdje je ispisana ajetul kursija i piju ljudi vodu. Kad sam ga pogledao u lice, tog trenutka su meni krenule suze, ve la havle ve la kuvveta, ja spustim glavu smirim se, hajde opet, ma ja ne mogu sebi doći suza suzu goni. On meni daje vode, a mene stid da uzmeme onu vodu, od njega, gdje ću čovjek stariji da me služi. Sad ja moram čitavu Siriju obići da saznam ko je on. Braćo kurra hafiz, na 10 načina Kur'an zna, doktor akaida, za njega kažu da je on jedan od abdala. Kad je došao u jednu džamiju, pa ga pohvalili evo bujrum doktore, nikada više nije u tu džamiju u Siriji htio da ode, zato što su ga zovnuli doktore. U nas hajde šćipi pa nekome od uleme nemoj reći doktore, haj molim te reci nekom da nije doktor, pa nećeš više ni raditi kako treba na poslu. Neka halale i šejhovi, i vekili i svi doktori, ni jedna od tih titula ne može miradž učiniti. Moreš biti šejh, ali ne možeš učiniti miradž. Kad pomisliš da si šejh ne možeš učiniti miradž. Možeš biti za ljude šejh, ali ako ti misliš da si šejh ne možeš učiniti miradž i nećeš nikada učiniti miradž. Nisam ti ja ovo rekao, ovo je rekao Allah dž.š.. A ono što kažu Allah i poslanik ne možemo mi pobiti. Što ja kažem to možete pobijati i neslagati se, jer je Allah dž.š. rekao: Subhanelezi bi esra bi adbihi – Slava onome koji je sa svojim robom, ni pejgamber nije išao ko pejgabmer, da je ovde rečeno: Subhanelezi bi esra bi resulihi, tj. sa svojim resulom, onda ne bi niko bio na miradžu. Sa ovim abdihi, ko kog bude abd, on ide na miradž, ko god misli ja sam šejh, nećeš nikada vidjeti miradža. Bolje ti je da si murid 'al da si rob. Bolje ti je biti adb, nego muftija. Ja sam muftija, ja reis ulema, ja doktor nauka, ja prof. na fakultetu, predajem ja na 4-5 fakulteta, nećeš učiniti nikada miradž. Kad izađeš iz ovoga činiš miradž, postaješ adb. Možemo se slagati il ne slagati, ali je Allah preči od sviju.

Vratiću se na priču o ulasku u džennet i završiti. Hadis koji ste vi svi čuli da će 70 hiljada ući u dženet bi gajri hisab (bez polaganja računa). Čuli ste taj hadis jelde? A jeste li ga ikad čuli do kraja? Kad sam ja taj hadsi čuo uvjek mi je bilo teško, uvjek sam mislo nešto to ovdje fali, ali ne znam šta fali, ali nešto fali. Mislio sam da fali zato što ja kako god sam sračunao, od hazreti Pejgambera i one tri generacije iza njega koje je on spomenu, to je tih 70 hiljada od toga nikada to neće do mene doći. Nema teoreske šanse da dođe do mene, a kamoli ove generacije poslije mene. Ja računam, ali nikako mene nema u tih 70 hiljada. Ya Rabbi ti si milostiv, ali imal mene igdje. Inallahe yu hibu džemal, - Allah je lijep i voli Džemala (ljepotu), ali nema Džemala u 70 hiljada. Nije reko' to nešto kako treba. Tražim ove musnede i nađem musned Ebu  Bekr es Sidik, koji navodi Ahmed ibn Hanbel, kaže hz. Pejgamber a.s.v.s. da mu je Allah dž.š. pokazao ljude čije su srca jedinstvena, a lica su im blještava kao mjesec uštap. Kad je poslanik pogledao njih 70 hiljada će kaže ući u džennet bi gajri hisab. Kad ih je vidio kako su lijepi Poslanik a.s.v.s. je rekao ya Rabbi, deder malo povećaj, malo je ovo 70 hiljada, deder malo povećaj. Kaže ya Resulallah eto ti za svakaog tog jednog još po 70 hiljada. To ti ispaden oko 5 milijardi, ja pomislim evo ga ovo bi moglo biti to čitam dalje kad kaže: ako i više eto ti i više (zijade). Kako god skontamo tu smo mi braćo inšallah. Pa ko će ako nećemo mi, ne možeš biti dva puta u džehenemu, ovo je džehenem, ovo zapatite dobro, ne može musliman proći dva džehennema. Ovo što se mi ubijamo ovo nam je džehennem, malo u kaburu to će biti. Evo za kraj da se malo nasmijemo. Znatel zašto će ljudi i žene u džennet? Žene će ući u džennet zato što su odgovorne. Sve žene rade, od kućnih poslova do odgoja djece. Zamisli ti reci ženi haj dođi na kafu, a bolesno joj dijete, neće otići. Znate zašto će ljudi džennet? Zato što su budale. A Allah budalama ne piše! Zašto, gledaj večeras je zikr, a bolesno ti dijete imal i jedne žene da će doći na zikr, neće, a mi haj ja sam već dogovorio da idem, eto budi ti sa dijetetom. To žene ne bi nikada uradilia. Nama je orilo gorilo, a kod njih ne može. One se puno sikiraju, pa normalan stvar moraju biti bolesnije od nas.

Selam, i halalite.

 

Kahrimani, 11.03.2016. Džemal ef. vaz

 

Sufizam
<< 03/2016 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031