"One dobre svako voli ko svijetom ovim hodi.
Zavoliš li one loše, to nagradi će da te vodi."

Sufizam 2018/02

Sufizam

Cilj bloga je da pruži što više informacija o sufizmu generalno, a pogotovo ovde kod nas u Bosni i Hercegovini. InšAllah, koliko mi se dopusti toliko će i biti.

19.02.2018.

SOHBET PETKOM (16. 02. 2018)

‎SOHBET PETKOM
(16. 02. 2018)

Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim!

Uzvišeni Allah kaže: “Onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, radujte se Džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete. Bićete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je Milostiv.”‘ (Fussilat, 30-32)

Uzvišeni Allah o nevjernicima kaže: “A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: ‘Iskusite patnju u ognju. To je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Uzvišeni Allah nije nepravedan robovima Svojim!”‘ (Al-Anfal, 50-51)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Zaista vjernik, rob Allahov kad napušta ovaj svijet i ide na budući, dođu mu meleki sa visine, bijela izgleda u sjaju kao Sunce, sa sobom nose džennetsku odjeću i džennetski miris. Približe mu se tako da ih može vidjeti. Zatim dođe melek smrti i sjedne pored njegove glave, pa kaže: ‘O dobra dušo’, a u drugoj verziji, ‘o smirena dušo’, idi oprostu svoga Gospodara i Njegovom zadovoljstvu.’ Duša zatim napušta svoje tijelo poput kapljice koja klizi sa svoga mjesta. Zatim je prihvataju, a u drugoj predaji, pa kad duša napusti tijelo blagosiljaju ga meleki svi, na nebu i na zemlji. Potom mu se otvaraju nebeska vrata i svi čuvari tih vrata mole se Uzvišenom Allahu za njegovu dušu. Meleki je prihvataju ne odvajaju se od nje ni jednog trena, sve dok je ne postave u haljine (ćefine) i miris.’”
A u drugoj predaji se navodi da: “Od nje (duše) se proširi najljepši miris kakvog na Zemlji nema, potom se, noseći je, penju u visine. Kad prođu pored grupe meleka svi upitaju: ‘Čija je ovo plemenita duša?’ A meleki odgovaraju: ‘To je taj i taj’, i tad spomenu njegovo najljepše ime s kojim su ga ljudi zvali na zemlji. Tako biva sve dok ne pređu zemaljsko nebo, i zatraže dozvolu za prolazak, pošto im se dozvoli idu dalje prema nebu koje slijedi. Tako biva sve dok ne dođu do sedmog neba.’”

Ibrahim, alejhi-s-selam, zatražio je da mu se Melek smrti, Allahovom voljom, pokaže kako uzima dušu vjernika. Melek smrti mu reče: “Okreni glavu od mene!” Ibrahim, alejhi-s-selam, se okrenu i ugleda ga (Meleka smrti) u liku najljepšeg mladića, lijepe odjeće, prijatnog mirisa. Ibrahim, alejhi-s-selam, mu reče: “Tako mi Uzvišenog Allaha, kada vjernik od radosti ne bi imao ništa drugo nego da vidi tvoje lice, bilo bi mu dovoljno.”
Zatim mu reče: “Pokaži mi kako uzimaš duše nevjernicima?” “Ne možeš ti to podnijeti”, reče Melek smrti. “Mogu, svakako”, odgovori Ibrahim, alejhi-s-selam, “Okreni onda glavu od mene”, reče mu Melek smrti. Okrenu se, pogleda i ugleda crnog čovjeka, noge mu na zemlji, a glava na nebu, u najružnijem obliku koji se može vidjeti. Ispod svake dlake mu plamen vatre. Ibrahim, alejhi-s-selam, mu reče: “Tako mi Uzvišenog Allaha, bilo bi dovoljno nevjerniku patnje samo da vidi tvoj izgled.”

„LA ILAHE ILLA ENTE SUBHANEKE INNI KUNTU MINEZ-ZALIMIN“/“Nema Boga osim tebe, Slavljen neka Si, ja sam se prema sebi ogriješio.“

09.02.2018.

SOHBET PETKOM (09. 02. 2018)

SOHBET PETKOM          

(09. 02. 2018)

Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim!

 Uzvišeni Allah kaže: “Allah je, nema božanstva osim Njega, Živog, Vječnog. Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji. Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Njegova moć obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je Visoki, Veliki.“ (El-Bekara, 255.)

 Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: „Povjerio mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem čuvanje Sadekatul-fitra, pa mi je došla osoba (kradljivac) i počela krasti hranu, pa sam ga uhvatio i rekao mu: „Sigurno ću te tužiti Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.“ Zatim je ispričao čitavu priču dok mu šejtan nije treći put došao i rekao: „Pusti me, naučiću te nekoliko riječi u kojima će ti Allah dati koristi.“  Rekao sam: „Koje su to?“  Rekao je: „Kada legneš u svoju postelju prouči Ajetul-Kursijju, pa ćeš od Allaha stalno imati jednog čuvara i šejtan ti se neće moći približiti sve dok ne osvaneš.“ Pa sam ga pustio, i dočekao sabah namaz, pa mi je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Šta je juče uradio tvoj zarobljenik?“ Pa sam rekao: „Allahov Poslaniče, tvrdio je da će me podučiti riječima kojima će mi Allah dati koristi, pa sam ga pustio.“ Rekao je: „Koje su to riječi?“ Rekao sam: „Kazao mi je: „Kada legneš u svoju postelju prouči Ajetul-Kursijj od početka do kraja: Allah, nema boga osim Njega, Živi, Održavatelj.“ I rekao mi je: „Uz tebe će stalno biti čuvar od Allaha, i šejtan ti se neće približiti dok ne osvaneš.“ A ashabi su žudjeli za svakom dobrom više nego bilo čim drugim. Pa je, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Pa on ti je rekao istinu iako je veliki lažljivac. Znaš li, o Ebu Hurejre, s kim si već tri noći razgovarao?“ Rekao je: „Ne znam.“ Rekao je: „To je bio šejtan.“  

PORUKA:
 Ko bude učio Ajetul-kursiju iza namaza – samo će ga smrt dijeliti od Dženneta. Ko uči navečer pred spavanje – Uzvišeni Allah će ga čuvati do jutra. Ko uči ujutro – Uzvišeni Allah će ga čuvati do noći. Ko prouči na vodu i popije – Uzvišeni Allah će mu pojačati memoriju. Ko prouči 170 puta (broj harfova u Ajjetul-Kursijji), ako je u brigama – Uzvišeni Allah će mu brige odstraniti; ako je dužan – Uzvišeni Allah će mu pomoći da vrati dug; ako je siromašan – Uzvišeni Allah će mu dati nafaku; ako ga neko vrijeđa – Uzvišeni Allah će ga osloboditi od napasnika; i ako je griješnik – Uzvišeni Allah će mu oprostiti.

 
(smiley)Još jedan lijepi petak i još jedan sohbet od kojeg ćemo se inša Allah okoristiti. Nije da je nešto novo rečeno jer znamo ti i ja već mnogo toga. Al treba nas često podsjećati. I bolje je riječju nego sohom. Nekad razmišljajući o Sudnjem danu, o polaganju računa i uopšte o sebi pomislim kako bi mi lakše bilo kad ne bih znao. Mogao bi reći; nisam znao oprosti mi Gospodaru ...

Ipak znanje i traženje znanja je naša obaveza. A kada ga nađemo onda ga primjenimo u našim djelima i u društvu u kojemu živimo i svima će biti bolje. Neka je i mali korak ali neka je naprijed. A kada svi zakoračimo to više nije mali korak. I nemoj čekati!!! Uči Ajetul Kursijju i zakorači naprijed. Budi onakav kakav bi volio da budu prema tebi. Budi blag i milostiv prema slabima. Uzdaj se u Allaha i ne zaboravi da ćeš pred Njega izaći i ne boj se više nikoga i ničega.

02.02.2018.

SOHBET PETKOM  (02. 02. 2018) 

SOHBET PETKOM     
(02. 02. 2018) 

Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim! 

Uzvišeni Allah kaže: “Mi ćemo vas dovesti u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti svoje živote i ljetine. A Ti obraduj izdržljive.”  

 Uzvišeni Allah kaže: “O vi koji vjerujete tražite pomoć u strpljivosti i namazu. Allah je zaista sa strpljivim.” 

Uzvišeni Allah kaže: “…Oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni” 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Čudan li je primjer vjernika! U svakoj situaciji on dobiva, a takvo stanje nije ni s kim drugim nego samo sa vjernikom: ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Uzvišenom  Allahu što mu donosi korist. Ako ga, pak, pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi i postojano se drži, pa mu i to donosi nagradu od Uzvišenog Allaha.”

U drugoj predaji se navodi: “Muslimana ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Uzvišeni Allah ne oprosti dio njegovih grijeha.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Mu'mina i mu'minku ne prestaju pogađati razne nedaće, iskušenja u njima samima, ili njihovoj djeci i imetku, sve dok im se ne izbrišu svi njihovi grijesi, tako da se susretnu sa Uzvišenim Allahom bez ijednog grijeha.“
 
Kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: “Ko se od ljudi najviše iskušava?”, odgovorio je: “Vjerovjesnici, a nakon njih oni koji su slični njima.” Zatim je dodao: “Čovjek se iskušava shodno jačini svoje vjere, pa ukoliko mu vjera bude čvrsta, teške nedaće će ga pogađati, a ukoliko bude slabosti u njegovoj vjeri, Allah će ga iskušati shodno jačini njegove vjere. Neće čovjek prestati biti iskušavan sve dok ne bude hodio zemljom a da pri sebi nema nijednog grijeha.”

Neki čovjek je rekao: „Allahov Poslaniče, izgubio sam imetak i tijelo mi je oboljelo.“ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: „Nema nikakve koristi od čovjeka koji nije izgubio imetak i koji nije obolijevao. Uzvišeni Allah, kada zavoli čovjeka, iskuša ga, a kada ga stavi na kušnju, onda mu da i sabura.“

DOVA:

Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od toga da se što ne sruši na mene, da se ne strovalim, da se ne utopim, da ne izgorim i da u starosti posve ne iznemognem. Tražim od Tebe zaštitu da me šejtan na smrti ne savlada. Allahu moj, Utječem Ti se od teške nesreće, i nesretnosti, i zle sudbine, i neprijateljske osvete. Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od zla onoga što znam i od zla onoga što ne znam. Gospodaru moj, utječem Ti se od zla moga sluha, od zla moga vida, od zla moga jezika, od zla moga srca i zla moga avreta (stidnog mjesta).

Lijepi je petak brate i sestro, pa hvala Allahu na svemu. Sjećam se da kao djete sam maštao o baštama punim lijepog cvijeća i zelenila, cvrkuta ptica i žuboru vode. Odrastajući, shvatio sam da nešto samo željeti, nije dovoljno. Mora se dobro potruditi da cvijeće ne uvehne, da ptice i voda ne nestanu tako što ćemo svako drvo oko nas posjeći.

Zaista je važno šta ko od nas hoće. Pa Allah u Knjizi Svetoj, u Uputi koja je tu sve do Sudnjega Dana govori nam da ko hoće ovaj svijet daće mu, a onome ko hoće onaj svijet daće mu. A ovaj svijet je samo igra i zabava u poređenju sa Ahiretom. Božija Milost je Neizmjerna. Ali nije dovoljno samo htjeti. Treba ustati, zasukati rukave i djelovati i biti ustrajan. Ako i padneš ustani opet i nastavi dalje. Uvijek se na Allaha oslonuti možeš.

I nije svijet crno-bijeli pa da kažeš ko hoće eure nek ide u Njemačku a ko hoće ezan, pa evo mu ezana. Ne zaista nije. Ali šta ti stvarno hočeš ...

Ako si se odlučio za uspjeh onda vjeruj i marljivo radi. Ne čekaj i ne prigovaraj. Ne traži mahane već traži riješenje. Čuvaj obraz i budi dobar prema Allahovim stvorenjima. Ne trgaj cvijet već  sagni se da ga pomirišeš. Ne bacaj smeće na ulicu ili u rijeku. Ne prelazi ulicu na crveno. Ne govori ružne riječi i ne pomišljaj da smiješ lagati i da nije grijeh. Budi blag i nasmijan prema prijateljima a prema dušmanu budi žestok.


A ako nemaš planove za Onaj svijet onda ovo sve drugačije...

Sufizam
<< 02/2018 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728