"One dobre svako voli ko svijetom ovim hodi.
Zavoliš li one loše, to nagradi će da te vodi."

Sufizam 2018/03

Sufizam

Cilj bloga je da pruži što više informacija o sufizmu generalno, a pogotovo ovde kod nas u Bosni i Hercegovini. InšAllah, koliko mi se dopusti toliko će i biti.

30.03.2018.

SOHBET PETKOM (30. 03. 2018)

SOHBET PETKOM (30. 03. 2018)

Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim!

Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, ona će vas spasiti patnje nesnosne: u Uzvišenog Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite (žrtvujte) to vam je, da znate, bolje.” (Saf, 10-11)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Najbolji od ljudi je onaj ko im najviše koristi.”

A u drugoj predaji se navodi: “Svi ljudi su jedna velika porodica. A najhajirniji u toj porodici je onaj ko im najviše koristi.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, putovao je sa jednom grupom ashaba, neki su postili (dobrovoljni post) a neki nisu. Stigoše do mjesta gdje će se ulogoriti, pa oni koji su postili odmah potražiše hlada i prilegoše, a oni koji nisu postili dadoše se na posao, postaviše šatore i napojiše jahalice. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao postačima: “Nepostači vas pretekoše u nagradi.” (jer su bili u hizmetu)

Također se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio na putovanju, pa iznesoše hranu pred njega. On ponudi Ebu Bekra Es-Sidika i Hazreti Omera El-Faruka, radijallahu anhuma, da jedu, ali oni odbiše i rekoše: “Mi postimo.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to im reče: “Jedite, post će vas oslabiti, pa nećete moći služiti već će drugi trebati služiti vas.”

Said ibn Mensur je rekao: “Najveću nagradu u jednoj zajednici ima onaj ko im najviše hizmeti.”

Također je rečeno: “Na putu hizmeta Allahovoj vjeri, radite zajedno sa nama. Ako nam vi ne pomognete, Uzvišeni Allah će meleke učiniti našim pomoćnicima. Hizmet neće stati. Uzvišeni Allah iz Svog rahmeta i merhameta hizmete daje vama.”

U jednoj drugoj izreci se navodi: “Ko traži vlastite interese u hizmetima koji se čine na Allahovom putu, neka zna da priprema sebi mjesto u džehennemu.”

PORUKA:
Hizmet mora da bude isključivo radi Uzvišenog Allaha i da bude od srca, jer cilj hizmeta je zbližavanje ljudskih srca.
Lijek za srce je zikr a lijek za nefs je hizmet.
(smiley)
Evo još jedan lijepi petak, miriše proljeće. Sve se budi pa insaAllah i ja iz gafleta da se probudim. Svako od nas ima svoje prioritete pa neka prema njima i postupa. Mene i tebe, brate i sestro uči vjera kako da se ponašamo. Teško je ljude porediti sa pčelama ili mravima koji su poznati kao najorganizovanije zajednice. Mi imamo izbor i zbog toga smo sretni, makar tako mislimo. No ako izaberemo pogrešan put, a Pravi je samo jedan, daleko smo od sreće. Ko pogazi svoje „ja“ i nađe svoga vodiča on može da čini hizmet od kojega će svi ljudi a posebno onaj ko ga čini imati višestruku korist. A bez
hizmeta nejma himmeta.

Riječ "himmet" sebi sadrži značenje "u jednu tačku okupiti srce, želju, osjećaj i misli, i usmjeriti se samo ka jednom cilju. I sva se djela cijene prema naumu. A šta ko traži i nađe ...

 

24.03.2018.

SOHBET PETKOM (23. 03. 2018)

SOHBET PETKOM (23. 03. 2018)

Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim!

Dobrovoljni namaz koji se može klanjati u periodu nakon što sunce izađe (odskoči, podigne se na horizontu) pa sve do pred podne (oko pola sata) naziva se DUHA - NAMAZ. Velika je vrijednost ovog dobrovoljnog namaza.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Za svaki organ ste dužni svakog dana podijeliti sadaku. Subhanallah je sadaka, elhamdulillah je sadaka, La ilahe illellah je sadaka, Allahu ekber je sadaka, naređivanje dobra je sadaka zabranjivanje zla je sadaka, a sve to nadopunjuju dva rekata duha-namaza.“

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Čovjek ima 360 zglobova, a dužan je na svaki zglob dati sadaku.” Prisutni upitaše: “Ko je to u stanju učiniti Allahov Poslaniče?” Reče: “Ispljuvak u džamiji ukloni ili sa puta nešto što smeta. A ako nisi ni to u stanju, pa dva rekata duha-namaza ti to nadopunjuju.”

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi: “Oporučio mi je moj voljeni prijatelj (Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao) tri stvari, koje neću ostaviti do svoje smrti: ‘Da postim tri dana u svakom mjesecu, dva rekata duha - namaza, i da klanjam vitre prije nego krenem spavati.’”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko bude redovno klanjao dva rekata duha-namaza, bit će mu oprošteni grijesi pa makar ih bilo poput morske pjene.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Onaj ko klanja dva rekata duha-namaza, neće biti upisan među nemarne. Ko klanja četiri rekata bit će upisan u pobožnjake. Ko klanja šest, to ćemu biti dovoljno za taj dan. Onoga ko klanja osam, Allah upiše među ponizne. A onome ko klanja dvanaest rekata, Allah sagradi kuću u džennetu. Nema dana ni noći da On u njima ne daruje svojim robovima dobrotu i sadaku. Allah nije nikome od Svojih robova darovao da bolju dobrotu od toga da roba nadahne da Njega spominje.”

Uzvišeni Allah kaže preko Svog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisi kudsijji: “Sine Ademov, nemoj malaksati u tome da Mi na početku svoga dana klanjaš četiri rekata, bit ću ti dovoljan za ostatak tvoga dana.”
(smiley)


Da bude petak i ova džuma mubarek. Vanjština uglavnom oslikava unutrašnjost. Poslanik nas uči, a sve što je on govorio saws je opet od Allaha dž.š. Pa Allah je odgojio Muhammed alejhiselama kojeg opet ja i ti kažemo da slijedimo. A sve što je od Allaha je čisto. Jučer je bio svjetski dan vode, 22 mart. To je Božija blagodat i čovjek sve više uviđa njenu vrijednost. Još da se ako Bog da ja i ti osvjedočimo da je to zaista tako pa da malo više budemo zahvalniji na toj blagodati koje eto hvala Bogu u našoj Bosni ima u izobilju.

Čistoća je pola vjere i sigurno nije poslanik svih svjetova bez razloga govorio da treba „uklonuti granu sa puta“. To je simbolika naravno. To može da bude i plastična kesa. Tužno je vidjeti korita naših rijeka okićena kesama različitih boja. Tužno... Možda baš te rijeke govore, na svjetski dan o vodama, kakav je moj i tvoj hal.  Ako je to pola vjere onda smo pola već izgubili.

Nedaj se, ne spavaj, ustani i radi ono što je do tebe...

16.03.2018.

SOHBET PETKOM (16. 03. 2018)

SOHBET PETKOM (16. 03. 2018)

Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim!

Ako Bog da, u nedjelju sa akšam namazom nastupa sveti mjesec Redžeb. Dolaskom ovog mjeseca osjeća se miris blizine mjeseca Ramazana. Zato iskoristimo mjesec Redžep i Ša’ban u ibadetu i radeći dobra djela kako bi što spremniji dočekali mubarek mjesec Ramazan.

Uzvišeni Allah kaže: “Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima sebi zulum ne činite!”

Allahov Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Godina ima 12 mjeseci, četiri su sveta, tri dolaze jedan iza drugog a to su: zul-ka’de, zul-hidždže i muharrem a redžeb je odvojen i dolazi između džumadel-uhra i ša’bana.“

U jednom hadisu Allahov Poslanik kaže: “Mjesec Redžeb je Allahov mjesec, Šaban je moj mjesec a Ramazan je mjesec ummeta.”

O vrijednosti ibadeta u ovim mjesecima Sejjid Nursi, rahimehullah, kaže: “U normalno vrijeme za određeno djelo piše se od deset sevapa pa nadalje, međutim u mjesecu Redžebu sevapi za djelo počinju od broja stotinu pa nadalje. U Šabanu sevapi za jedno djelo počinju od tri stotine a u Ramazanu taj broj dostiže do 1000. U noćima uoči petka sevapi za djelo počinju od nekoliko hiljada a u noći lejletul kadra od stotinu hiljada.”

Jedan od Allahovih dobrih robova je rekao: “Godina je poput drveta. Mjesec Redžeb je vrijeme listanja drveta. Šaban vrijeme davanja plodova a Ramazan vrijeme ubiranja plodova.”

Abdulkadir Gejlani, kuddise sirruhu, je rekao: “Redžeb je mjesec napuštanja nefsanskih prohtjeva. Šaban je mjesec djela i požrtvovanosti. A Ramazan je mjesec odanosti i radosti. Redžeb je mjesec tevbe, Šaban mehabbeta, Ramazan vrijeme bliskosti sa Uzvišenim Allahom. Redžeb je hurmet, Šaban hizmet, Ramazan nimet. U mjesecu Redžebu uvećavaju se dobra. U Šabanu se podiže zlo a u Ramazanu postižu najveće počasti.”

Katade, jedan od mufessira, je rekao: “Nagrada za dobra djela u ovom mjesecu (redžebu) je znatno veća nego što je to u drugo vrijeme. Međutim i kazna za zulum učinjen u ovom mjesecu je mnogo veća.”

Kada su Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upitali zbog čega se Redžeb naziva Allahov mjesec, on sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: “Stoga što je to mjesec u kojem Uzvišeni Allah mnogo oprašta. U tom mjesecu je zabranjeno ubijanje. I to je mjesec kada je Uzvišeni Allah primio tevbe poslanika, alejhimu-s-selam, i sačuvao ih od neprijatelja.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstičući ummet na post u ovom mjesecu kaže: “Ko u mjesecu Redžebu posti jedan dan kao da je postio godinu dana (toliku nagradu će imati). Ko posti sedam dana za njega se zatvaraju sedam džehennemskih vrata. Ko posti osam dana njemu se otvara osam džennetskih kapija. Ko posti petnaest dana sa nebesa mu se obrati jedan glasnik i kaže: 'Oprošteni su ti svi grijesi iz prošlosti. Sve loše ti je preokrenuto u dobro. Sad idi i čini nova djela...”

DOVA koja se preporučuje:
Allāhumme bārik lenā fī redžebe ve ša’bāne ve bellignā ramadāne.
Uzvišeni Allahu blagoslovi nas u mjesecima redžepa i šabana i podari nam da spremni dočekamo mjesec ramazana.

09.03.2018.

SOHBET PETKOM (09. 03. 2018)

SOHBET PETKOM
(09. 03. 2018)

Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim!

Hazreti Alija, radijallahu anhu, jedne prilike je održao hutbu i nakon zahvale Uzvišenom Allahu i salavata na hazreti Pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:
“Uzvišeni Allah je objavio Kur’an, koji upućuje istini. U njemu je objašnjeno svako dobro i zlo. Prihvatite se dobra, a klonite se zla. Kod Uzvišenog Allaha veću čast ima musliman od bilo koje islamske svetinje. U Islamu se posebna pažnja poklanja iskrenosti i jedinstvu vjernika, a istinski vjernik je onaj od čijeg zla i ruku su zaštićeni svi ljudi. Budite Uzvišenom Allahu iskreno pokorni i ne budite neposlušni. Ako dobro sretnete, prihvatite ga, a od lošeg se udaljite. Ne zaboravite da ste bili manjina, nemoćni na Zemlji, pa vas je Uzvišeni Allah uzdigao i moć vam dao.
O Allahovi robovi, ne dozvolite da vas ljepote ovog svijeta zavedu, jer je ovaj svijet kuća belaja, a poznat je po svojoj prolaznosti i opasan sa varkama svojim.
Onaj ko pusti suzu radi Uzvišenog Allaha, džehennemu će biti zabranjeno njegovo tijelo.
O ljudi, ne budite kao oni koji žele vječni svijet bez djela i oni koji odgađaju tevbu živeći u pustim nadama i željama.
Ne budite kao oni koji, kad govore o ovome svijetu, izgledaju kao pobožnjaci, a svojom praksom su pohlepni umišljenici. Kad im se udjeljuje, ne mogu se zasititi, a kad im se uskraćuje, nezadovoljni su. Naređuju dobro, a sami ga ne provode. Zabranjuju drugima zlo, a sami ga se ne klone. Vole dobre ljude bez želje da se u njih ugledaju. Mrze silnike i griješnike, a i sami su takvi. Kad dođu do imetka, nered čine, pri bolesti su tužni, a nakon ozdravljenja nezahvalni. Ako ih iskušenje snađe, nemaju sabura. Ponašaju se kao da prijetnja smrti nije njima upućena.
O vi koji ste zaronili u tmine, između kojih je zastor, te ne izvlačite pouke, istinu vam govorim. Spasit će se onaj ko spozna sebe. A ko je u brigama i bude upropašten, upropastio se svojim rukama.
Uzvišeni Allah je rekao: “O vjernici, čuvajte sebe i svoju porodicu od vatre.”
O ljudi, znajte da su oni prije vas uništeni zbog činjenja velikih grijeha. Odvraćajte od zla kako vas ne bi snašlo ono što se dogodilo onima prije vas. Djeca i imetak su plodovi ovog svijeta, a iskrenost i dobra djela su plodovi vječnog svijeta.
Mnogo je onih kojima Uzvišeni Allah dariva blagodat svoju do roka određenog, iako oni griješe prema Njemu. Mnogo je onih koji se zavaravaju zato što Uzvišeni Allah prikriva njihova loša djela i onih koji su zavedeni lijepim govorom o njima.
O čovječe, šta te hrabri u griješenju tvome, šta te zavarava u pogledu Gospodara tvoga? Šta je uzrok, pa si zadovoljan uništavanjem sebe? Zar nemaš lijeka za svoju bolest, kao što ga drugi imaju? Kad vidiš nekog izloženog vrelini sunca, pokrivaš ga sjenom, kad vidiš nekog pogođenog tugom, koja nanosi bol njegovom tijelu, plačeš iz sažaljenja prema njemu. A šta te onda čini ravnodušnim nad tvojom bolešću? Šta te čini bezosjećajnim u tvojim patnjama? I šta te tješi od plakanja nad tvojom dušom, iako ti je ona najdragocjenija?
Budi pokoran Uzvišenom Allahu i voli sjećanje na Njega. Predoči sebi da bježiš od Njega dok ti se On primiče, On te zove Svome oprostu i svojom dobrotom skriva tvoje pogreške.
Opskrbi se za svoje putovanje, motri svjetlo svoga izbavljenja i pripremi brze jahalice.”
(smiley)
Još jedan mubarek petak, pa hvala Allahu. Nije zgoreg pročitati još jednom jer hazreti Alija ko meni i tebi da govori...

02.03.2018.

SOHBET PETKOM (02. 03. 2018)

SOHBET PETKOM (02. 03. 2018)

Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim!

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada se mrtvi spusti u svoj kabur, on čuje topot obuće onih koji odlaze od njega. Ako bude vjernik, namaz će mu biti iznad glave; post s njegove desne strane; zekat s njegove lijeve strane; dobra djela poput sadake, održavanja rodbinskih veza, dobročinstva prema ljudima, bit će mu kod njegovih nogu. Pokušat će mu se prići od strane njegove glave, pa će namaz reći: ‘S moje strane nema prolaza.’ Zatim će mu se pokušati prići s njegove desne strane, pa će post reći: ‘S moje strane nema prolaza.’ Zatim će se pokušati prići s lijeve strane, a zekat će reći: ‘S moje strane nema prolaza.’ Zatim će mu se pokušati prići od strane njegovih nogu, a dobra djela poput sadake, rodbinske veze i dobročinstva će reći: ‘S naše strane nema prolaza.’

U drugoj predaji se navodi: “Čovjeku će se pokušati prići (tj. kazna) u njegovom kaburu, pa kada mu dođe s njegove glave odbranit će ga učenje Kur’ana, a kada mu se pokuša prići ispred njega odbranit će ga sadaka, a kada mu se pokuša prići sa strane nogu odbranit će ga njegovo pješačenje do mesdžida.
Reći će mu se: ‘Sjedi!’ Sjesti će, pa će mu biti prikazano Sunce kako zalazi. Upitat će ga: ‘Ovaj čovjek koji je bio među vama, šta kažeš o njemu?’ Reći će: ‘Pustite me dok klanjam!’ Reći će mu: ‘Klanjaćeš ti. Obavijesti nas o onome o čemu te pitamo.’ Kazat će (čovjek): ‘O čemu me pitate?’ Pa će mu reći: ‘Šta kažeš o ovome čovjeku koji je bio među vama i šta svjedočiš za njega?’ Pa će on odgovoriti: ‘Svjedočim da je on Allahov Poslanik i da je došao sa istinom od Allaha.’ Onda će mu biti rečeno: ‘Na tome si živio, na tome si umro i na tome ćeš biti proživljen, ako Bog da.’ Zatim će mu biti otvorena jedna od džennetskih vrata i biće mu rečeno: ‘Ovo je tvoje mjesto u njemu i ono što ti je Uzvišeni Allah u njemu pripremio.’ Pa će još više obradovati.
Zatim će mu biti otvorena jedna od džehennemskih vrata, biće mu rečeno: ‘Ovo je tvoje mjesto u njemu i ono što ti je Uzvišeni Allah u njemu pripremio da si mu bio nepokoran.’ Pa će se još više obradovati. Zatim će mu kabur biti proširen za sedamdeset lakata i biće mu osvijetljen. I tijelo će mu biti vraćeno u početni položaj, a njegova duša će biti smještena u prijatno boravište, a to je ptica koja je okačena za džennetsko drveće. Kako Uzvišeni Allah kaže: “Allah će postojanom riječju učvrstiti one koji vjeruju i u životu na ovom i na onom svijetu.”

(smiley)

Još jedan lijepi petak, još jedan razlog da insan bude sretan i zadovoljan te da zahvaljuje Allahu na blagodatima kojim nas je opskrbio. A sve ono što nam je Allah dao je Gratis. Sunce, noć i dan, voda  i zrak, razum, vid i sluh, itd. Itd. Sve smo dobili na korištenje bezuvjetno, do roka određenog. Možemo koristiti na način kako nam odgovara. Ko želi da se ipak drži određenog reda koji je Uzvišeni nama u korist također odredio na način da čuva namaz, da posti, daje zekat i bude čovjek, Allahov halifa na Zemlji, a nipošto nečovjek, takvome Allah daje eto „stan“ širine +-35 metara, osvijetljen i opet Gratis.

I ti brate i ti sestro, budi dostojan halife na Zemlji. Budi i ostani čovjek, koliko god to bilo teško. Svi smo svjedoci ljudi koji su bili ljudi. I Allah ih stavi na kušnju i da im položaj. I onda oni i klanjaju i poste i na Hadž idu, i skupa kola voze a radnici im rade za mizernu plaću.  Ne dao mi Allah da budem takav „hadžija“...

Samo se Allaha boj i radi ono što je do tebe i u Njega se uzdaj. I ostani čovjek. Allahova je pravda apsolutna i svako će naći šta je zaradio...

02.03.2018.

SOHBET PETKOM  (23. 02. 2018)

SOHBET PETKOM          (23. 02. 2018)
Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim!
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sanjao je jedan čudan san, a snovi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su istina, pa kaže: “Vidio sam čovjeka iz mog ummeta, kako mu je došao melek smrti da mu uzme dušu. A onda dođe njegovo dobročinstvo prema roditeljima te udalji meleka smrti od njega.
I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, koji je bio izložen patnjama u kaburu, pa dođe njegov abdest i spasi ga patnje.
I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kojeg su opkolili šejtani, pa dođe njegov zikrullah (spominjanje Allaha) i otjera šejtane od njega.
I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kojeg su opkolili i uzeli Meleki kazne. Pa dođe njegov namaz i spasi ga njihovih ruku.
I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, koji je skapavao od žeđi, kad god bi se primakao mome Havdu (izvoru), bio bi spriječen i otjeran. Pa dođe njegov post mjeseca Ramazana te ga napoji i ugasi mu žeđ.
I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kako ide pored poslanika koji su sjedili u halkama i kad god bi se primakao nekoj od tih halki, bivao bi udaljen. Pa dođe njegovo gusul te ga uze za ruku i dovede ga te sjede pored mene.
I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, zbunjenog, okruženog tminom i mrakom sa svih strana. Pa dođe njegov hadždž i umra te ga izvedoše iz mraka na svjetlo.
I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, kako se rukom štiti i zaklanja od plamena vatre i njene vrućine. Pa dođe njegova sadaka koju je dijelio, te napravi pregradu između njega i vatre i načini hlad nad njegovom glavom.
I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kako se obraća vjernicima a oni ga ignorišu. Pa dođe njegovo čuvanje rodbinskih veza i reče: ‘O vjernici, on je čuvao rodbinske veze pa pričajte i kontaktirajte s njim.’ Te ljudi počeše s njim govoriti i rukovati se.
I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kojeg su uhvatile Zebanije (meleki – čuvari Džehennema), pa dođe njegovo preporučivanje dobra i odvraćanje od zla pa ga ote iz njihovih ruku i dade ga Melekima Milosti.
I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kako kleči, a između njega i Uzvišenog Allaha je zastor. Pa dođe njegovo lijepo ponašanje, uze ga za ruku i uvede ga kod Uzvišenog Allaha.
I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, a knjiga njegovih djela se približava njegovoj lijevoj ruci. Pa dođe njegova bogobojaznost uze knjigu i stavi je u desnu ruku.
I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, a vaga njegovih djela je lagahna pa dođoše njegova umrla djeca i ojačaše njegova dobra djela.
I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kako stoji na ivici džehennema. Pa dođe njegova dova puna nade upućena Uzvišenom Allahu i spasi ga te on prođe.
I vidio sam čovjeka iz mog ummeta kako pada u vatru. Pa dođoše njegove suze prolivene od straha prema Uzvišenom Allahu i spasiše ga te on prođe.
I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, kako je stao na Sirat ćupriji, i ljulja se poput palmine grane na jakom vjetru. Pa dođe njegovo lijepo mišljenje o Uzvišenom Allahu i učvrsti ga te on prođe.
I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kako puzeći ide preko Sirat-ćuprije. Nekada poklekne i spotakne se pa se pridrži. Pa dođe njegovo donošenje salavata na mene, pa ga uspravi i učvrsti mu noge i spasi ga.
I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kako dolazi pred vrata dženneta i ona se pred njim zatvoriše. Pa dođe njegov iskreni šehadet, da nema drugog boga osim Allaha te mu otvori vrata i uvede ga u Džennet.”
 
PORUKA: (Nekoliko hadisa za dodatno razmišljanje)
 
“Nemoj omalovažavati (podcjenjivati) niti jedno dobro djelo, makar to bilo da istreseš svoju posudu za vodu u posudu onog ko traži vode (ko je žedan), ili da sretneš svoga brata vesela lica..“
"Čovjek je išao putem i naišao je na putu na trnovitu granu i skolonio ju je, pa mu je Allah zahvalio i oprostio mu zbog toga.”
„Čuvajte se Vatre, makar i sa pola hurme."

(smiley) da bude džuma mubarek na ovaj lijepi petak. Kvalitet je važan a ne kvantitet. Koliko nečega možeš uraditi ne zavisi samo od tebe. Ali šta hoćeš je uglavnom do tebe. Budi dobar, vrijedan i veseo i uzdaj se u Allaha i biće hajr. Ne boj se ljudi i ne klanjaj samo kad imaš problema jer si onda baš u problemu...

Sufizam
<< 03/2018 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031