beats by dre cheap

SOHBET PETKOM (19. 01. 2018)

SOHBET PETKOM
(19. 01. 2018)

Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim!

Uzvišeni Allah kaže: “Ja Sin. Tako Mi Kur’ana mudrog, ti si, uistinu, poslanik, na Pravome putu, po objavi Silnoga i Samilosnoga, da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan!”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Zaista svaka stvar ima srce, a srce Kur'ana je Jasin, pa ko uči Jasin Uzvišeni Allah će mu upisati za njegovo učenje nagradu kao da je proučio Kur’an deset puta.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko prouči Jasin na početku dana ispuniće mu se njegova potreba.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Srce Kur'ana je Jasin, neće ga učiti čovjek koji želi Uzvišenog Allaha i drugi svijet a da mu neće biti oprošteno, učite ga onima koji su na samrti.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Nema mejita kome se uči Jasin a da mu Allah neće olakšati,” a u drugom rivajetu: “Kada mu se prouči Jasin Uzvišeni Allah mu pošalje meleka da kaže meleku smrti; ‘Olakšaj Mome robu smrt,’” i u trećem rivajetu: “Kada se ona (sura Jasin) prouči mejitu njome mu se olakša.”

Prenosi se od Enes ibn Malika, radijallahu anhu, da je rekao: “Ko uniđe u mezarje i prouči suru Jasin, a zasluženu nagradu od tog učenja pokloni umrlima, Uzvišeni Allah će toga dana olakšati umrlima dosuđenu im kaznu.“

Ebu Bekr Es-Sidik, radijallahu anhu je rekao: “Ko posjeti jednog ili oba svoja roditelja i tu za za dušu jednog ili oboje od njih prouči suru Jasin, oprostiće im se njihovi raniji prestupi.“

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko prouči Jasin u noći, tražeći Allahovo zadovoljstvo, biće mu oprošteno u toj noći.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Zaista svaka stvar ima srce, a srce Kur'ana je Jasin, volio bi kada bi on bio u srcu svakog insana iz mog ummeta.”

Ibn Abbas, radijallahu anhu, je rekao: “Zaista svaka stvar ima srce, a srce Kur'ana je Jasin. Ko prouči Jasin kada osvane biće mu dato blagostanje i napredak u tom danu sve dok ne omrkne, a ko ga prouči na početku noći biće mu dato blagostanje u toj noći sve dok ne osvane. Uistinu će Kur’an biti podignut od stanovnika dženneta i ništa osim (sura) Ta-ha i Jasin neće se učiti.”

Sufizam
http://sufizam.blogger.ba
22/01/2018 09:32